Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Pozornost je jako slunce. Kam zamíří, tam dojde k transformaci.
Co dělám?

Má práce je vlastně akt smysluplné konverzace. Jde o symetrický, aktivní a kreativní proces, na kterém se obě strany aktivně podílejí se stejnou mírou zájmu a zvídavosti.

více...

  • +420 724 001 030
  • skype: iveta.clarke
  • Inspiring Conversation
  • linkedin
  • Navštivte můj blog

Co dělám?

Klient je v důsledku tohoto procesu obohacen novým pohledem na svou situaci či kontext. Situace je přehlednější a klient má tak možnost aktivně volit z větší škály jemu vlastních postojů. Často se náš rozhovor dokonce soustřeďuje jen na hledání podstatné otázky, protože ve chvíli, kdy je evidentní nač je třeba se zaměřit, je generování řešení či volba postoje pro klienta snadná.