Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Skutečná síla pramení zevnitř. Co hledáme, je v nás obsaženo.
Inspirující konverzace s jednotlivci

Mé nejúspěšnější individuální projekty jsou ty, kdy s klientem najdeme přirozené lidské propojení. Takoví klienti ve mě oceňují kvalitu, profesionalitu, inteligenci a osobní charisma, kombinované s vřelostí a pozitivní životní energií.

více...

  • +420 724 001 030
  • skype: iveta.clarke
  • Inspiring Conversation
  • linkedin
  • Navštivte můj blog

Inspirující konverzace s jednotlivci

Kdo jsou mí klienti

Lidé, kteří se mnou pracují, se nevznáší v oblacích. Jsou pragmatičtí, a očekávají od života více, než je současné status quo. Jsou to zkušení, inteligentní, dospělí jedinci; úspěšné ženy i muži, pro které je práce na sobě součástí jejich životní cesty. Mají silně vyvinutý smysl pro odpovědnost k rodině a ke své práci, jsou přirozeně zvídaví, se zdravou osobní integritou a silnými sociálními vazbami. Mnozí mají důležité životní zkušenosti a přirozenou moudrost bez ohledu na věk.

Přidanou hodnotu v této práci naleznou lidé, kteří

  1. Nehledají radu, ale potřebují partnera – lidskou bytost – pro smysluplnou konverzaci, někoho kdo je s nimi přítomen, kdo je nezávislý posluchač a kdo přirozeně vytváří bezpečí pro sdílení, kdo je nesoudí a je ochoten spolu- experimentovat s jejich myšlenkami.
  2. Potřebují ujasnit svůj kontext, téma. Potřebují si definovat cíl.
  3. Hledají zdroj energie, sebevědomí, motivaci, nové koncepty, nový úhel pohledu, nové impulsy, zdroje odvahy a inspiraci pro jejich proces přemýšlení a pro další kroky vedoucí k jejich cílům.

Hlavní podmínkou úspěchu v této práci je klientova touha a odhodlanost ke změně.

S jednotlivci pracuji osobně i virtuálně.


Mám zájem o více informací: