Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Je nutno se probudit z naší iluze oddělenosti.
Inspirující konverzace s lidmi v týmech a skupinách

Všichni jsme ovlivňování vztahy, jejichž jsme součástí. Zapojit celou skupinu/ tým lidí do otevřené, bezpečné a odvážné diskuse o tom, jak spolu fungují, má obrovskou moc. Lze tak rychle zvýšit efektivitu skupiny, a zároveň odhalit zdroje a řešení, která jednotlivcům ve skupině jinak zůstávají skrytá.

více...

  • +420 724 001 030
  • skype: iveta.clarke
  • Inspiring Conversation
  • linkedin
  • Navštivte můj blog

Inspirující konverzace s lidmi v týmech a skupinách

V tradičním pojetí je tým chápán jako celek, který má určitou kulturu, pravidla a společný cíl, a zároveň je složen z mnoha jednotlivých částí. V tomto pojetí, pokud je jedna část poškozena nebo nefunkční, musí se opravit nebo vyměnit. Toto zaměření pouze na role a vliv jednotlivců uvnitř skupiny může tým ochudit o informace a kreativní zdroje, které jsou k dispozici jen skupině jako vyššímu celku.

Týmové koučování se zaměřením na vztahy ve skupině odstraňuje toto omezení. Jde o zcela ojedinělý, holistický přístup k práci se skupinou/ týmem, při kterém nacházíme zdroje, které jsou k dispozici jen skupině (sociálnímu systému) jako celku. Jinými slovy: jednotlivci nejsou „hvězdami“ nebo „problémem“ ve skupině; jsou odrazem, aspektem chování celé skupiny.

Má práce spočívá ve facilitaci procesu, kdy propojuji jednotlivé členy týmu s potenciálem a možnostmi skupiny (týmu, systému), jejíž jsou součástí. Nepřipojuji se ke skupině proto, abych ji vyléčila nebo napravovala, ale abych jí umožnila jasně pochopit své vlastní limity, omezení, překážky i zdroje. Pomáhám skupině nalézt své vlastní odpovědi a nová řešení. Výsledkem procesu je posílená spoluodpovědnost jejích členů a schopnost vědomé volby, kterou přispívají k chování a výsledkům skupiny.

Kdo jsou mí klienti

Tato práce má jednoznačný vliv na zvýšení efektivity jakékoliv skupiny, za předpokladu, že její členové 1) jsou ochotni vzít odpovědnost za dopad svého jednání a svých postojů v rámci skupiny, a 2) věří, že mohou ovlivnit změnu ve skupině, jejíž jsou součástí.

Přidanou hodnotu v naší společné práci naleznou týmy, které:

  1. Cítí určitá omezení a skryté možnosti v jejich efektivitě díky drobným i trvalým konfliktům, nejasné vizi nebo nedostatečném propojení a sladění všech členů
  2. Potřebují restart, znovu nabýt motivaci nebo najít novou energii ke společné práci
  3. Chtějí identifikovat svou týmovou identitu, definovat si své hodnoty, pravidla chování, cíle a Vizi a vybudovat si solidní plán jak s těmito atributy žít v praxi.

Práce s virtuálními týmy

Zvláštní formou mé práce s týmy je facilitace virtuálních týmových diskusí. Používám moderní technologie a know-how, které vedou k usnadnění dialogu lidí v různých časových zónách. Pomáhám zejména projektovým týmům sladit a synchronizovat své cíle, zdroje a priority a poskytovat si navzájem užitečnou zpětnou vazbu.


Mám zájem o více informací: