Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Být nabývá významu jen ve vztahu k někomu.
Inspirující konverzace s lidmi ve vzájemném vztahu

Klíčovým slovem pro tuto práci je „vztah“. Mou rolí je zajistit ve vzájemném dialogu dvou lidí takové bezpečí, ve kterém je možné otevřeně a odvážně mluvit o aspektech jejich vzájemného vztahu, ať už je osobní či obchodní.

více...

  • +420 724 001 030
  • skype: iveta.clarke
  • Inspiring Conversation
  • linkedin
  • Navštivte můj blog

Inspirující konverzace s lidmi ve vzájemném vztahu

Ve vztahovém koučování, jak se jinak tato práce nazývá, nejsou mým klientem dva jednotlivci, ale entita, kterou spolu vytvářejí. Společně objevujeme, jak se vlastně tato entita (vztah) chová, kde je silná, kde naopak na tenkém ledě, a jaký má potenciál. Pak společně hledáme cesty a způsoby, kam a jak lze tuto entitu, tento vztah posunout, aby prosperoval.

Kdo jsou mí klienti

V této práci nejde o párovou terapii. S klienty jejich vztah neléčíme. Naopak věříme, že je zdravý a schopný prosperity. Díváme se dopředu, na potenciál a možnosti jejich vztahu. Často jde o stanovení pravidel vzájemného fungování. Jde o práci vhodnou pro lidi v osobních vztazích (životní partneři, rodinní příslušníci, přátelé) nebo v obchodních vztazích (obchodní partneři, kolegové). Je pro lidi, kteří mají motivaci přistupovat ke svým vztahům svědomitě a budovat je odpovědně a s rozvahou.

Přidanou hodnotu v této práci naleznou lidé, kteří:

  1. Jsou přirozeně zvídaví a chtějí pochopit a vědomě ovlivnit kvalitu svých vztahů
  2. Hledají novou energii, impuls, motivaci pro již existující vztah
  3. Hledají způsoby jak efektivně vyřešit déle trvající vztahové konflikty a vzájemně se sladit
  4. Chtějí si ujasnit společný cíl nebo vizi a definovat společné kroky k jejich naplnění
S lidmi ve vzájemném vztahu pracuji osobně i virtuálně.
 

Mám zájem o více informací: