Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Iveta Clarke
Pozornost je jako slunce. Kam zamíří, tam dojde k transformaci.
Jak pracuji

Svého klienta vnímám jako partnera pro konverzaci ve sdíleném procesu, kde se oba učíme. Cílem tohoto dialogu je podnícení klientovy schopnosti sebereflexe a přijetí nových postojů, efektivních pro jeho kontext.

více...

  • +420 724 001 030
  • skype: iveta.clarke
  • Inspiring Conversation
  • linkedin
  • Navštivte můj blog

Jak pracuji

Lidé s nimiž pracuji, často nevědí, co je jejich téma. Potřebují zpřehlednit svou situaci. Ve chvíli, kdy společně najdeme bod, odkud klient ví kudy kam, jako zázrakem jeho další krok a směřování dostane reálné obrysy.

Jako aktivní účastník dialogu kladu velký důraz na to, že jsem především lidská bytost. V určitých chvílích je naše společná práce prostým, hluboce lidským a přirozeným rozhovorem dvou lidí, kde sdílím své pocity a reflexi k danému tématu s klientem. Používám i svůj vlastní duševní prostor k tomu, abych posloužila jako svědek, spoluúčastník a spolutvůrce klientovy transformace.

Nevrháme se hned do diskusí o řešení. Spíše společně podrobně mapujeme kontext klientovy situace. Hledáme jeho zásadní otázky, formulujeme jeho téma. Experimentujeme s myšlenkami a zvažujeme nové úhly pohledu.

Nejde o dialog, kdy dva lidé mluví o něčem, jeden přes druhého. Mluvíme spolu tak, že vzájemně navazujeme na své myšlenky. Tak dochází k tvorbě nového.