Iveta Clarke
Pozornost je jako slunce. Kam zamíří, tam dojde k transformaci.
Můj pracovní model

Základem pro mou práci je jednoduchý, praxí ověřený model, který nazývám zkratkou AIR: popisuje vztah mezi naším autentickým projevem (A) a dopadem našeho jednání na okolí (I) a nabízí prvek odpovědnosti (R) jako jediný možný způsob nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma póly.

více...

  • +420 724 001 030
  • skype: iveta.clarke
  • Inspiring Conversation
  • linkedin
  • Navštivte můj blog

Můj pracovní model

Tento model předpokládá, že existuje vztah, jisté napětí mezi naší přirozenou identitou a naším sociálním chováním, které se neustále snažíme přizpůsobovat očekávání okolí. Dále tento model předpokládá, že pokud vezmeme vědomou odpovědnost za rovnováhu mezi naší autenticitou a impaktem, jsme schopni přirozeně reagovat a tím zároveň mocně ovlivňovat dění kolem nás v jakékoli životní situaci. Klientům tento model pomáhá odhalit, kde se v rovnici těchto veličin nacházejí a kam chtějí zaměřit svou pozornost, aby lépe dosahovali svých cílů.

Ve své práci vycházím z koučovacího přístupu Co-Active®, z Teorie živých systémů a z nejpokrokovějších výzkumů a nástrojů z oblasti koučování, psychologie a sociologie.